Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

OPĆINA KRAVARSKO OSIGURALA SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA ZA MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

 

 

 

U Općini Kravarsko počinje provedba projekta: „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko“. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Ukupna vrijednost projekta je 444.250,00 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 377.612,50 kuna, a vlastita sredstva Općine Kravarsko 66.637,50 kuna.

 

Opširnije...

 

 

 

 

Projektom „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko“ omogućiti će se odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Općine i na taj način doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, što će rezultirati unaprjeđenjem sustava gospodarenja otpadom na području Općine, višom stopom iskoristivosti otpada i nižom emisijom stakleničkih plinova u okoliš.

 

Cilj projekta


Kroz uspostavu mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište, a što će se mjeriti ukupno predviđenom količinom odvojenog prikupljenog otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu po isteku jedne godine nakon upisa u Očevidnik RD, postotkom stanovništva obuhvaćenog provedenim izobrazno - informativnim aktivnostima na području Općine, s ciljem upoznavanja o ulozi RD u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima kao i planiranim brojem obrazovnih aktivnosti vezanih za korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.

 

Projektne aktivnosti


1. Nabava mobilne jedinice

2. Priprema i provođenje postupka javne nabave za nabavu mobilne jedinice

3. Upravljanje projektom

4. Promidžba i vidljivost

 

Trajanje projekta: 12 mjeseci

 

© Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram