Nije moguće inicirati mail funkciju. Javna nabava

Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

JAVNA NABAVA

Javna nabava

Radi sprječavanja sukoba interesa, sukladno odredbama čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11.) dajemo

Izjavu

Predstavnici naručitelja u smislu članka . 2. ZJN: Općinski načelnik, članovi Općinskog vijeća i ovlašteni predstavnici u pojedinim postupcima javne nabave prema čl. 24. ZJN, ne obavljaju upravljačke poslove u bilo kojem gospodarskom subjektu i nisu vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju kod gospodarskih subjekata s više od 0,5 %.13. st Slijedom toga, nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Kravarsko kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Općinski načelnik:
Vlado Kolarec

 

 


 

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi

 


2017.

Plan nabave za 2017. godinu

 

 


 

ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNU  USLUGU  Prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

 

ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE

 

 


 

 

2016.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2016.

 

REGISTAR UGOVORA I-XII 2016. Općina Kravarsko - bagatelna nabava

REGISTAR UGOVORA I.-XII. 2016. Općina Kravarsko- javna nabava

 

IV. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

III. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

III. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

I izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

I izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

2016. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti do 500.000

2016. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti iznad 200.000 odnosno 500.000

  

2015.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2015.

IV izmjene i dopune PLANA NABAVE - (poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000)

IV izmjene i dopune plana nabave 2015 do 500.000 kn

III izmjene i dopune PLANA NABAVE - (poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000)

II izmjene i dopune plana nabave 2015 do 500.000 kn

II izmjene i dopune plana nabave 2015 do 500.000 kn

II izmjene i dopune PLANA NABAVE -(poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000)

2015. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj.vr. iznad 200.000 odnosno 500.000

2015. PLAN NABAVE -izmjene i dopune plana nabave 2015. do 500.000

2014. PLAN NABAVE -izmena i dopuna pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj.vr. iznad 200.000 odnosno 500.000

 

REGISTAR UGOVORA I-XII 2015 Općina Kravarsko - bagatelna nabava

REGISTAR UGOVORA I.-XII. 2015. Općina Kravarsko- javna nabava

 

REGISTAR UGOVORA I-XII 2014 Općina Kravarsko - bagatelna nabava

REGISTAR UGOVORA I.-XII. 2014. Općina Kravarsko- javna nabava


2014. PLAN NABAVE
-izmena i dopuna pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj.vr. iznad 200.000 odnosno 500.000

 

2015. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2015. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosi iznad 200.000 odnosno 500.000

 

 


 

2014.

2013. PREGLED UGOVORA I.-XII. 2013.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2013. godinu

 

2013. PLAN NABAVE -izmena i dopuna pojedinačne vrijednosti od 20.000 do 500.000 kn

2013. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosi iznad 200.000 odnosno 500.000 kn


 

2013.

2012. PREGLED UGOVORA I.-XII. 2012.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2012. godinu


IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE - pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2013. PLAN NABAVE - pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2013. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosi iznad 70.000,00 kuna bez pdv-a

 


 

2012.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U 2011. GODINI

 

2012. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE - pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2012. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE -pojedinačne vrijednosi iznad 70.000,00 kuna bez pdv-a

2012. PLAN NABAVE - pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2012. PLAN NABAVE - pojedinačne vrijednosi iznad 70.000,00 kuna bez pdv-a

 © Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram