Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Zakoni i propisi

 

ZAKONI I PROPISI

 

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupavi  http://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi

2. Zakon o proračunu  http://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-prora%C4%8Dunu

3. Uredba o uredskom poslovanju  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_7_171.html

4. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske http://www.propisi.hr/print.php?id=5528

5. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti   http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_04_34_721.html

6. Zakon o općem upravnom postupku  http://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku

7. Zakon o upravnim sporovima  http://www.zakon.hr/z/101/Zakon-o-upravnim-sporovima

8.  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  http://www.zakon.hr/z/259/Zakon-o-slu%C5%BEbenicima-i-namje%C5%A1tenicima-u-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-samoupravi

9. Zakon o komunalnom gospodarstvu  http://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

10. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama http://www.zakon.hr/z/486/zakon-o-postupanju-s-nezakonito-izgra%C4%91enim-zgradama

 

 

© Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram