Nije moguće inicirati mail funkciju. Naslovna Internet prezentacija općine Kravarsko http://www.kravarsko.hr/index.php 2019-10-14T05:38:10+00:00 Joomla! 1.6 - Open Source Content Management OBAVIJEST - PREDŠKOLA 2019-09-26T12:40:49+00:00 2019-09-26T12:40:49+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/242-predskola-20192020 Opcina info@kravarsko.hr <p class="naslov"><img src="images/galerija/skola2.jpg" border="0" width="180" height="100" /></p> <p class="naslov"> </p> <p>pozivaju se roditelji djece koja su školski obveznici u školskoj godini 2020./2021. da dođu na roditeljski sastanak dana <strong>01.10.2019. godine u 17,30 sati u Matičnu školu u Kravarsko.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Potrebno donijeti <span style="text-decoration: underline;">fotokopiju rodnog lista djeteta</span>.</p> <p> </p> <p>Na sastanku će biti dogovoreni termini održavanja programa predškole.</p> <p> </p> <p class="naslov"><img src="images/galerija/skola2.jpg" border="0" width="180" height="100" /></p> <p class="naslov"> </p> <p>pozivaju se roditelji djece koja su školski obveznici u školskoj godini 2020./2021. da dođu na roditeljski sastanak dana <strong>01.10.2019. godine u 17,30 sati u Matičnu školu u Kravarsko.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Potrebno donijeti <span style="text-decoration: underline;">fotokopiju rodnog lista djeteta</span>.</p> <p> </p> <p>Na sastanku će biti dogovoreni termini održavanja programa predškole.</p> <p> </p> POZIV NA SASTANAK ZA DJEČJI VRTIĆ 2019-09-23T07:20:51+00:00 2019-09-23T07:20:51+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/241-poziv-na-sastanak-za-djecji-vrtic Opcina info@kravarsko.hr <p> </p> <p><img src="images/galerija/vrtic1.jpg" border="0" width="150" height="99" /></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Pozivamo sve zainteresirane roditelje za upis djece u dječji vrtić u Kravarskom da se odazovu sastanku koji će se održati 26.09.2019.g. u 18:00h u prostorijama dječjeg vrtića u Kravarskom.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><img src="images/galerija/vrtic1.jpg" border="0" width="150" height="99" /></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Pozivamo sve zainteresirane roditelje za upis djece u dječji vrtić u Kravarskom da se odazovu sastanku koji će se održati 26.09.2019.g. u 18:00h u prostorijama dječjeg vrtića u Kravarskom.</p> <p> </p> <p> </p> OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA 2019-09-16T12:18:37+00:00 2019-09-16T12:18:37+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/240-sakupljanje-otpada-190919 Opcina info@kravarsko.hr <dl id="system-message"><dd class="message message"> <div style="text-align: left;"><img src="images/galerija/ambalaza.jpg" border="0" width="150" height="84" /></div> </dd></dl> <p> </p> <p>Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Kravarsko kako će se u <strong>četvrtak, 19.09.2019., u Vukovini,</strong> na adresi: Stara cesta 14, Vukovina, vršiti <strong>odvoz prazne ambalaže (boca) od sredstava za zaštitu bilja</strong>.</p> <p> </p> <p><a href="images /vijesti/obavijest poljoprivrednicima.pdf"><span style="text-decoration: underline;">OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA (link)</span></a></p> <p> </p> <p>.</p> <dl id="system-message"><dd class="message message"> <div style="text-align: left;"><img src="images/galerija/ambalaza.jpg" border="0" width="150" height="84" /></div> </dd></dl> <p> </p> <p>Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Kravarsko kako će se u <strong>četvrtak, 19.09.2019., u Vukovini,</strong> na adresi: Stara cesta 14, Vukovina, vršiti <strong>odvoz prazne ambalaže (boca) od sredstava za zaštitu bilja</strong>.</p> <p> </p> <p><a href="images /vijesti/obavijest poljoprivrednicima.pdf"><span style="text-decoration: underline;">OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA (link)</span></a></p> <p> </p> <p>.</p> OBAVIJEST O TEHNIČKOM PREGLEDU TRAKTORA 2019-09-10T10:44:39+00:00 2019-09-10T10:44:39+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/239-tehnicki-pregled-traktora0919 Opcina info@kravarsko.hr <p> </p> <p><img src="images/galerija/traktor.jpg" border="0" width="134" height="100" /></p> <p> </p> <p>ORYX stanica za tehnički pregled će u <strong>ČETVRTAK, 19.09.2019. i PETAK, 20.09.2019. od 13-19 sati u KRAVARSKOM </strong>obavljati tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica.</p> <p> </p> <ul> <li><a href="images/vijesti/registracija traktora0919.pdf">ORYX raspored tehničkih pregleda na terenu (link)</a></li> </ul> <p> </p> <p>.</p> <p> </p> <p><img src="images/galerija/traktor.jpg" border="0" width="134" height="100" /></p> <p> </p> <p>ORYX stanica za tehnički pregled će u <strong>ČETVRTAK, 19.09.2019. i PETAK, 20.09.2019. od 13-19 sati u KRAVARSKOM </strong>obavljati tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica.</p> <p> </p> <ul> <li><a href="images/vijesti/registracija traktora0919.pdf">ORYX raspored tehničkih pregleda na terenu (link)</a></li> </ul> <p> </p> <p>.</p> ZAVRŠENI SU RADOVI U ULICI ZAGORCI - KOLARCI 2019-09-06T12:37:00+00:00 2019-09-06T12:37:00+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/236-zavrseni-su-radovi-u-ulici-zagorci-kolarci Opcina info@kravarsko.hr <p><img src="images/galerija/nc1.jpg" border="0" width="150" height="100" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: left;">Završili su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane prometnice NC KR-02 na području Općine Kravarsko na k.č.br. 1448/1 k.o. Kravarsko.</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p><img src="images/galerija/nc1.jpg" border="0" width="150" height="100" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: left;">Završili su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane prometnice NC KR-02 na području Općine Kravarsko na k.č.br. 1448/1 k.o. Kravarsko.</p> <p style="text-align: left;"> </p> OBAVIJEST - ODVOZ OTPADA 2019-08-21T12:26:35+00:00 2019-08-21T12:26:35+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/226-zagorci-kolarci-220819 Opcina info@kravarsko.hr <p> </p> <p><img src="images/galerija/otp.jpg" border="0" width="150" height="100" /></p> <p style="text-align: justify;">Obavještavaju se stanovnici ulica Zagorci, Kolarci, Cekovići i Miličić Vrh da će odvoz <strong>komunalnog otpada (ostali otpad)</strong> i selektivnog otpada (papir i plastika)  za njihovu ulicu zbog radova biti u <strong>četvrtak, 22.08.2019.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p> </p> <p><img src="images/galerija/otp.jpg" border="0" width="150" height="100" /></p> <p style="text-align: justify;">Obavještavaju se stanovnici ulica Zagorci, Kolarci, Cekovići i Miličić Vrh da će odvoz <strong>komunalnog otpada (ostali otpad)</strong> i selektivnog otpada (papir i plastika)  za njihovu ulicu zbog radova biti u <strong>četvrtak, 22.08.2019.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA 2019-08-19T09:55:43+00:00 2019-08-19T09:55:43+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/225-glomazni-otpad-240819 Opcina info@kravarsko.hr <p> </p> <p><img src="images/vijesti/go2.png" border="0" width="150" height="100" /></p> <p> </p> <p><strong>Obavještavaju se mještani Općine Kravarsko da je odvoz krupnog (glomaznog) otpada 24.08.2019.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>VAŽNA NAPOMENA !! Za odvoz krupnog (glomaznog) otpada potrebno je izvršiti prijavu najkasnije tri (3) radna dana prije naprijed navedenog datuma odvoza na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr</p> <p> </p> <p>Detalje o prijavi glomaznog otpada možete pogledati <a href="images/vijesti/opcina_kravarsko.pdf">OVDJE.</a></p> <p> </p> <p>_</p> <p> </p> <p><img src="images/vijesti/go2.png" border="0" width="150" height="100" /></p> <p> </p> <p><strong>Obavještavaju se mještani Općine Kravarsko da je odvoz krupnog (glomaznog) otpada 24.08.2019.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>VAŽNA NAPOMENA !! Za odvoz krupnog (glomaznog) otpada potrebno je izvršiti prijavu najkasnije tri (3) radna dana prije naprijed navedenog datuma odvoza na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr</p> <p> </p> <p>Detalje o prijavi glomaznog otpada možete pogledati <a href="images/vijesti/opcina_kravarsko.pdf">OVDJE.</a></p> <p> </p> <p>_</p> ODRŽAN 10. KOORDINACIJSKI SASTANAK PROJEKTA ZAŽELI 2019-07-11T12:36:27+00:00 2019-07-11T12:36:27+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/223-odrzan-10-koordinacijski-sastanak-projekta-zazeli Opcina info@kravarsko.hr <p><img src="images/galerija/zazeli10.jpg" border="0" width="150" height="100" /></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;"><span>10. srpnja 2019.g. održan je </span>10. koordinacijski sastanak u<span> sklopu Projekta ZAŽELI - Programa zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p><span> </span></p> <p><img src="images/galerija/zazeli10.jpg" border="0" width="150" height="100" /></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;"><span>10. srpnja 2019.g. održan je </span>10. koordinacijski sastanak u<span> sklopu Projekta ZAŽELI - Programa zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p><span> </span></p> OBAVIJEST O PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 2019-06-28T13:29:12+00:00 2019-06-28T13:29:12+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/222-obavijest-o-provedbi-posebnih-mjera-zastite-od-pozara Opcina info@kravarsko.hr <p><img src="images/galerija/pozar1.jpg" border="0" width="150" height="86" /></p> <p> </p> <p>Stožer civilne zaštite Općine Kravarsko u skladu s programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku dalo je važno priopćenje.</p> <p> </p> <p> </p> <p><img src="images/galerija/pozar1.jpg" border="0" width="150" height="86" /></p> <p> </p> <p>Stožer civilne zaštite Općine Kravarsko u skladu s programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku dalo je važno priopćenje.</p> <p> </p> <p> </p> OBAVIJEST 2019-06-10T06:46:57+00:00 2019-06-10T06:46:57+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/220-nestanak-struje-10062019 Opcina info@kravarsko.hr <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="images/galerija/elektra.jpg" border="0" width="225" height="150" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">HEP - Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima distribucijske mreže, dana 10.06.2019. u vremenu od 09.00 do 13.00 sati  u prekidu opskrbe električnom energijom biti će naselje KRAVARSKO, Kolarci od k. br. 17-65 i od k. br. 18-56/1, te Miličić vrh u cijelosti.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="images/galerija/elektra.jpg" border="0" width="225" height="150" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">HEP - Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima distribucijske mreže, dana 10.06.2019. u vremenu od 09.00 do 13.00 sati  u prekidu opskrbe električnom energijom biti će naselje KRAVARSKO, Kolarci od k. br. 17-65 i od k. br. 18-56/1, te Miličić vrh u cijelosti.</p> OBAVIJEST O BOLESTIMA SVINJA 2019-05-31T09:20:13+00:00 2019-05-31T09:20:13+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/219-obavijest-o-bolestima-svinja Opcina info@kravarsko.hr <p> </p> <p><img src="images/galerija/pigi.jpg" border="0" width="224" height="150" style="border: 0px;" /></p> <p> </p> <p><a href="images/galerija/plavi letak.pdf">Vodič za zaštitu zdravlja vaših svinja</a></p> <p> </p> <p><a href="images/galerija/zeleni letak.pdf">Edukativni letak o Afričkoj svinjskoj kugi</a></p> <p> </p> <p> </p> <p><img src="images/galerija/pigi.jpg" border="0" width="224" height="150" style="border: 0px;" /></p> <p> </p> <p><a href="images/galerija/plavi letak.pdf">Vodič za zaštitu zdravlja vaših svinja</a></p> <p> </p> <p><a href="images/galerija/zeleni letak.pdf">Edukativni letak o Afričkoj svinjskoj kugi</a></p> <p> </p> OBAVIJEST STANOVNICIMA I KORISNICIMA PROMETNICE ZAGORCI - KOLARCI 2019-05-16T12:56:23+00:00 2019-05-16T12:56:23+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/218-radovi-na-prometnici-zagorci-kolarci Opcina info@kravarsko.hr <p><img src="images/galerija/cesta.png" border="0" width="126" height="100" /></p> <p style="text-align: justify;">U  tijeku su radovi na prometnici Zagorci Kolarci koji se financiraju iz EU fondova.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Na navedenoj prometnici trenutno je izvedeno cca 50% radova. Zbog opsega i prirode radova na rekonstrukciji navedene prometnice (mijenja se kompletna kolnička konstrukcija te se izvodi oborinska odvodnja)  za vrijeme radova ne može se osigurati stalan i  siguran promet ne samo za stanovnike naselja Povoljnjaki i Cekovići  već i svih stanovnika ulice Zagorci i Kolarci.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">U slučaju izvanrednih situacija kao što su intervencije hitne službe, vatrogasaca ili drugih nepredvidivih hitnih okolnosti, izvođači radova su u mogućnosti u najkraćem mogućem vremenu osigurati prolaz vozila.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="index.php/2-uncategorised/218-radovi-na-prometnici-zagorci-kolarci">Opširnije...</a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p><img src="images/galerija/cesta.png" border="0" width="126" height="100" /></p> <p style="text-align: justify;">U  tijeku su radovi na prometnici Zagorci Kolarci koji se financiraju iz EU fondova.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Na navedenoj prometnici trenutno je izvedeno cca 50% radova. Zbog opsega i prirode radova na rekonstrukciji navedene prometnice (mijenja se kompletna kolnička konstrukcija te se izvodi oborinska odvodnja)  za vrijeme radova ne može se osigurati stalan i  siguran promet ne samo za stanovnike naselja Povoljnjaki i Cekovići  već i svih stanovnika ulice Zagorci i Kolarci.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">U slučaju izvanrednih situacija kao što su intervencije hitne službe, vatrogasaca ili drugih nepredvidivih hitnih okolnosti, izvođači radova su u mogućnosti u najkraćem mogućem vremenu osigurati prolaz vozila.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="index.php/2-uncategorised/218-radovi-na-prometnici-zagorci-kolarci">Opširnije...</a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> OBAVIJEST KORISNICIMA ULICE ZAGORCI - KOLARCI 2019-05-08T06:28:26+00:00 2019-05-08T06:28:26+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/217-obavijest-korisnicima-ulice-zagorci-kolarci Opcina info@kravarsko.hr <p><img src="images/galerija/radovi.png" border="0" width="150" height="132" /></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">U tijeku su radovi na rekonstrukciji prometnice u ulici Zagorci – Kolarci.</p> <p style="text-align: justify;">Mole se stanovnici odnosno vlasnici vozila da svoja vozila u toku radova u vremenu od<strong> 07:00 do 17:00 sati parkiraju na lokacijama oko centra Kravarskog</strong> jer se u tom vremenu zbog složenosti radova<strong> neće moći prometovati navedenom cestom.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="images/vijesti/NCKR02.pdf">Opširnije...</a></strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><img src="images/galerija/radovi.png" border="0" width="150" height="132" /></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">U tijeku su radovi na rekonstrukciji prometnice u ulici Zagorci – Kolarci.</p> <p style="text-align: justify;">Mole se stanovnici odnosno vlasnici vozila da svoja vozila u toku radova u vremenu od<strong> 07:00 do 17:00 sati parkiraju na lokacijama oko centra Kravarskog</strong> jer se u tom vremenu zbog složenosti radova<strong> neće moći prometovati navedenom cestom.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="images/vijesti/NCKR02.pdf">Opširnije...</a></strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong> </strong></p> OBAVIJEST O TEHNIČKOM PREGLEDU TRAKTORA 2019-04-01T11:59:53+00:00 2019-04-01T11:59:53+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/209-registracija-traktora-0419 Opcina info@kravarsko.hr <p> </p> <p><img src="images/galerija/traktor.jpg" border="0" width="134" height="100" /></p> <p><span>ORYX stanica za tehnički pregled će u <strong>ČETVRTAK, 11.04.2019. i PETAK, 12.04.2019. od 13-19 sati u KRAVARSKOM</strong> obavljati tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica.</span></p> <p><span><br /></span></p> <ul> <li><span><a href="images/galerija/oryx.jpg">ORYX raspored tehničkih pregleda na terenu (link)</a></span></li> </ul> <p> </p> <p><img src="images/galerija/traktor.jpg" border="0" width="134" height="100" /></p> <p><span>ORYX stanica za tehnički pregled će u <strong>ČETVRTAK, 11.04.2019. i PETAK, 12.04.2019. od 13-19 sati u KRAVARSKOM</strong> obavljati tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica.</span></p> <p><span><br /></span></p> <ul> <li><span><a href="images/galerija/oryx.jpg">ORYX raspored tehničkih pregleda na terenu (link)</a></span></li> </ul> OBJAVA BIRAČIMA - EU IZBORI 2019-03-29T12:39:00+00:00 2019-03-29T12:39:00+00:00 http://www.kravarsko.hr/index.php/2-uncategorised/208-objava-biracima-eu-izbori Opcina info@kravarsko.hr <p> </p> <p><img src="images/galerija/eu.png" border="0" width="150" height="100" /></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Predsjednica Republike Hrvatske donijela je<strong> Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> Izbori će se održati u nedjelju, 26. svibnja 2019.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Pozivaju se birači da<strong> izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><a href="index.php/2-uncategorised/208-objava-biracima-eu-izbori">Opširnije...</a></p> <p> </p> <p> </p> <p><img src="images/galerija/eu.png" border="0" width="150" height="100" /></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Predsjednica Republike Hrvatske donijela je<strong> Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> Izbori će se održati u nedjelju, 26. svibnja 2019.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Pozivaju se birači da<strong> izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><a href="index.php/2-uncategorised/208-objava-biracima-eu-izbori">Opširnije...</a></p> <p> </p>