Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

DJELATNOSTI

 

Predmet poslovanja Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o.  sastoji se od sljedećih djelatnosti :


- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja i krematorija
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- javna rasvjeta
- pogrebnička djelatnost
- prijevoz putnika u javnom prometu
- djelatnost druge obrade otpada
- djelatnost oporabe otpada
- djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- djelatnost prijevoza otpada
- djelatnost sakupljanja otpada
- djelatnost trgovanja otpadom
- djelatnost zbrinjavanja otpada
- gospodarenje otpadom
- djelatnost ispitivanja i analize otpada
- gospodarenje šumama
- proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
- proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
- gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i      slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu prijevoz za vlastite potrebe
- stavljanje na tržište sadnog materijala
- uvoz sadnog materijala
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
- poslovi održavanja javnih cesta
- ostali poslovi upravljanja javnim cestama
- premještanje vozila
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- čišćenje svih vrsta objekata
- sportska priprema
- sportska rekreacija
- sportska poduka
- organiziranje sportskog natjecanja
- vođenje sportskih natjecanja
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-        scenska djela)
- muzejska djelatnost
- proizvodnja energije,
- prijenos, odnosno transport energije,
- skladištenje energije,
- distribucija energije,
- upravljanje energetskim objektima,
- opskrba energijom,
- trgovina energijom i organiziranje tržišta energijom,
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
- promidžba (reklama i propaganda),
- računovodstveni poslovi,
- izdavačka djelatnost,
- djelatnost nakladnika,
- administrativna djelatnost,
- uređenje vrtova, zelenih i rekreacijskih površina,
- održavanje javnih površina,
- tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata,          igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, naljepnica,      poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari i papirne robe za osobne potrebe
- piljenje i blanjanje drva,
- posredovanje u prometu nekretnina,
- poslovanje nekretninama,
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
- upravljanje i organizacija javnim i javno-prometnim površinama,
- uređenje, održavanje i upravljanje parkiralištima.

 


© Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram