Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2020. GODINU, OBRAZLOŽENJE ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU

 

Proračun Općine Kravarsko  za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

 

Odluka o izvršenju proračuna za 2021. godinu

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

 

Izvješće o savjetovanju

 

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 11. studenog 2020. do 10. prosinca 2020.god. do 12,00 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

 

Prilog:Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

 

 

II izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

 

Odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2020. g.

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2019. GODINUOBRAZLOŽENJE I ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU

 

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE - Proračun za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

 

Proračun Općine Kravarsko  za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. godinu

 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.g.

 

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

 

Izvješće o provedenom savjetovanju


Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 11. studenog 2019. do 10. prosinca 2019.god. do 12,00 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

 

Prilog:Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

 

 

 


 

 

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE - Proračun za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu

 

II izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu

 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 01.01.-30.06.2019. god.

 

I. izmjene i dopune proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021.g.

 

PRORAČUN OPĆINE KRAVARSKO ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna za 2019.

 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2019.g.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu


Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 09 studenog 2018. do 29. studenog 2018.god. do 12,00 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

 

Prilog:

 

Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2019.g.

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2018. GODINU I PROGRAMI, OBRAZLOŽENJE I ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU

 

 

 


 

 

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE - Proračun za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu

 

III izmjene i dopune   Proračuna Općine Kravarsko za   2018. g.   sa   projekcijom    za  2019. i   2020. g.

 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2018.

 

II izmjene i dopune   Proračuna    Općine Kravarsko za   2018. g.   sa   projekcijom    za  2019. i   2020. g.

 

I izmjene i dopune   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2018. g.   sa   projekcijom    za  2019. i   2020. g.

 

PRORAČUN OPĆINE KARAVARSKO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2019. I 2020. GODINU I PROGRAMI

 

Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu

 

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu


Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 17. studenog 2017. do 29. studenog 2017.god. do 12,00 sati. Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

 

Prilog:

 

Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2018.g.

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU I PROGRAMI, OBRAZLOŽENJE I ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU

 

________________________________________________________________________

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE


III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU


IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2017.

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019. GODINU


ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU


I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019.

 

PRORAČUN OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019. GODINU I PROGRAMI


ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu


Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu. Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 29. studenog 2016. do 14. prosinca 2016.god. u 12,00 sati. Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:


Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2017.g.

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2016. GODINU I PROGRAMI

 

 


 

 

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2016. GODINU  SA PROJEKCIJOM ZA 2017. I 2018. GODINU


I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2016. GODINU


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2016. GODINU

 

PRORAČUN I PROGRAMI ZA 2016.


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2015. GODINU

 


 

REBALANS I PROGRAMI ZA 2015. IV

REBALANS I PROGRAMI ZA 2015. III

REBALANS I PROGRAMI ZA 2015. II

REBALANS I PROGRAMI ZA 2015.

PRORAČUN I PROGRAMI ZA 2015.g

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA ZA 2014.  GODINU

 


 

REBALANS I PROGRAMI ZA 2014. II

REBALANS I PROGRAMI ZA 2014.

PRORAČUN I PROGRAMI ZA 2014.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE  KRAVARSKO  ZA 2013.  GODINU

 


 

 

PRORAČUN ZA 2013. I PROGRAMI

REBALANS I PROGRAMI

REBALANS I PROGRAMI ZA 2013 - 2

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2012. g.

 

 


 

 

PRORAČUN I PROGRAMI ZA 2012.g

REBALANS PRORAČUNA ZA 2012. I IZMJENA PROGRAMA

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU - 01.01.2012. - 30.06.2012.

© Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram